Gå til hovedinnholdet Gå til menyen

Kvalitet og dyrevelferd i verdensklasse

Norsk Kylling drifter en helintegrert verdikjede for bærekraftig produksjon av kylling. Sammen med 142 bønder i Midt-Norge leverer vi sunn og trygg mat av høy kvalitet. I 2022 ble vi den første produsenten i verden til å legge om hele produksjonen etter den internasjonale dyrevelferdsstandarden European Chicken Commitment (ECC).

Norsk Kylling AS er 100 % eid av REMA 1000 og har store ambisjoner for vekst og utvikling. Sammen arbeider vi kontinuerlig for å sikre god dyrevelferd og bærekraftig produksjon av hvitt kjøtt.

1,8 mrd
Omsetning 2023
142
Kyllingbønder
375
Ansatte

Slakteri og foredlingsanlegg

Høsten 2021 åpnet vi slakteri og foredlingsanlegget vårt på Orkanger i Orkland kommune. Anlegget er 35 000 m2. Her foredler vi mellom 55 000 - 65 000 kyllinger hver dag. Kyllingene blir skånsomt tatt imot på morgenen, og sendes ferdig pakket til butikk samme ettermiddag.

Slakteriet og foredlingsanlegget er bygd for å redusere eget energibruk, med et energikonsept som er basert på ideen om å tenke større enn oss selv. Anlegget benytter 100 prosent fornybar energi, har solceller på taket, henter overskuddsvarme fra Elkem Thamshavn, og bruker sjøvann fra Orkdalsfjorden til kjøling. Fabrikken har en energisentral med kapasitet til å dele fornybar energi med andre industriaktører i området, og har etablert en egen tank for termisk lagring av overskuddsvarme.

Her har vi også et visningssenter med plass til 250 besøkende. I 2023 tok vi imot over 2000 gjester fra blant annet barnehager, skoler, utdanningsinstitusjoner, næringsliv, forskningsinstitutt og politiske partier. Alle som ønsker å lære om bærekraftig og innovativ matproduksjon er velkommen til oss. Vi kaller det å sette vindu på verdikjeden.

Rugeri

Sommeren 2023 åpnet vi nytt slaktekyllingrugeri på Støren i Midtre Gauldal kommune. Rugeriet er på 4300 m2, og ligger på tomten til det gamle slakteriet og foredlingsanlegget.

Med klekketeknologien HatchCare setter rugeriet ny standard for dyrevelferd. Løsningen er ny i Norge og gir kyllingene vann og fôr i samme kasse som de klekkes. Løsningen er mer skånsom og reduserer stressnivået betraktelig hos kyllingen.

Klima og miljø er også et viktig satsingsområde for rugeriet. Bygget er et nullutslippsbygg som driftes på 100 prosent fornybar energi. Solcellene på taket er planlagt å produsere 80 000 kwt/året. Varmen fra produksjonen skal gjenvinnes til oppvarming i kontordelen og til kjøling i produksjonen. Vi har også investert i en løsning som gjenvinner varmen fra eggene i rugeriet.

Les mer om rugeriet her.

Bonden er vår viktigste samarbeidspartner

I verdikjeden samarbeider vi med 142 bønder i Midt-Norge. Bonden er vår viktigste samarbeidspartner og fundamentet i verdikjeden. Bonden sørger for at maten vi produserer er trygg og at dyrevelferden er god. Bonden tar også ansvar i det grønne skiftet.

Vi er stolt av norsk landbruk og matproduksjon. Derfor har vi et ansvar for å bidra til økt kunnskap og forståelse, og ikke minst for å vise frem prestasjonene og arbeidet som gjøres. I verdikjeden har vi fire visningsfjøs. Dette er vanlige kyllingfjøs med et tilbygg hvor besøkende kan se inn i dyrerommet og få et innblikk i bondens arbeidshverdag.

Samarbeidsmodellen med bonden gir trygghet og forutsigbarhet i alle ledd. Vi er opptatt av å gi bonden økonomisk trygghet og forutsigbarhet for egen drift. Når kostnadene til innsatsfaktorene øker, f.eks. strøm og fôr, kompenserer Norsk Kylling for det. Tett samarbeid, involvering, og medvirkning bidrar til at vi har dyrevelferd og kvalitet i verdensklasse.

Her kan du lese mer om samarbeidsmodellen vår, og hvorfor det er godt å være produsent i Norsk Kylling.