Gå til hovedinnholdet Gå til menyen

Ansvarsrapportering

I Norsk Kylling handler ansvar om hvordan vi samarbeider med bonden og sikrer en økonomisk forutsigbar drift for dem. Det handler om hvordan vi setter dyrevelferd først. Det handler også om fornybar energi i fabrikk og fjøs, hvordan vi erstatter diesel med biogass, utvikling av mer miljøvennlig emballasje, klimavennlig fôr, lengre holdbarhet på produktene våre og biologisk mangfold.

Ansvarsrapport 2023

Redegjørelser etter Åpenhetsloven

Redegjørelse etter Åpenhetsloven