Gå til hovedinnholdet Gå til menyen
07.juli 2023

Godt å være produsent i Norsk Kylling

Med økte kostnader og høyere rente, er slaktekylling-produsent Kari Aftret Brøndbo glad for at de har en forutsigbar samarbeidsmodell med Norsk Kylling. Den gir trygghet og gjør det lettere å drive bærekraftig.

- Samarbeidet med Norsk Kylling gir trygghet og forutsigbarhet. Det har vi spesielt fått merke de siste årene med høyere strøm- og rentekostnader. Vi har hatt økte utgifter på det meste, men det har Norsk Kylling justert for økonomisk, forteller Kari Aftret Brøndbo.

I Norsk Kylling sin samarbeidsmodell er kostnadene fordelt i verdikjeden. I den får bonden en kvartalsvis justering av de største innsatsfaktorene, som fôr og energi. Årlig blir prisen på kylling justert etter utgiftene. I tillegg til produksjonsutgiftene blir inntekten regulert mot investeringer i fjøs og arbeidsinnsatsen.

Lettere å få lån fordi banken kjenner modellen

Familiegården til Kari har drevet med kyllingproduksjon siden 2008. I 2019 tok hun over driften fra foreldrene, og i overtagelsesprosessen har hun gjort store investeringer. I 2022 utvidet hun fjøset, og oppgraderte med grønne energiløsninger og vannbåren varme.

- Takket være den økonomiske samarbeidsmodellen til Norsk Kylling var det ikke noe problem å få byggelån til investeringen. Det er ikke en selvfølge. Men når banken vet hvordan systemet fungerer gir det trygghet for oss, og for bankene, forteller Kari.

Flere investerer i grønne fjøs

Investeringen er i tråd med Norsk Kylling sin satsing på grønne fjøs. Siden 2020 har det totale fjøsarealet i Norsk Kylling økt med 30 prosent, mens de samlede utslippene fra alle fjøs i samme periode er redusert med 35 prosent. Nå drives hele 60 prosent av fjøsarealet på grønne løsninger som biokjeler, varmevekslere og solceller. Dette er klimavennlig og økonomisk bærekraftig matproduksjon i praksis.

- Når Norsk Kylling tar sin andel av de økte kostnadene, bidrar vi til å gi bonden økonomisk trygghet og forutsigbarhet. Dette motiverer og skaper positivt engasjement i hele verdikjeden, som i sin tur forsterker kvalitet og dyrevelferd, forteller Tor Inge Lien, produksjonssjef i Norsk Kylling.

Unik læringskultur

I tillegg til den økonomiske samarbeidsmodellen, har Kari også stor nytte av læringskulturen og samarbeidet på alle nivå i selskapet.

- Både produsentmøtene og den tette dialogen med kontaktveterinæren, bidrar til at vi lærer og utvikler oss. Produsentlaget fungerer godt, de tar ting på alvor og jobber for bøndenes sak. I tillegger setter vi veldig pris på at åpenheten er så stor og folk ikke er redd for å dele. Vi har rett og slett flinke folk i mange posisjoner.