Gå til hovedinnholdet Gå til menyen
08.mai 2023

ECC gjør meg stolt av å være kyllingbonde!

Sølvi Øvergård hadde egentlig tenkt å slutte med kylling. Men da Norsk Kylling AS endret til den mer saktevoksende kyllingtypen Hubbard, bestemte hun seg for å fortsette.

– Hubbard gir kyllingen et helt annet liv. Du ser det på den, hører det på lydene og måten kyllingen responderer på det vi gjør i fjøset. Når kyllingen har det bra, er det mye artigere å være kyllingbonde, forteller Sølvi.

Sølvi Øvergård tok over gården fra foreldrene sine i 2014 og produserer i dag slaktekylling. Overgangen til Hubbard og ECC har gjort noe med yrkesstoltheten hennes.

– Først og fremst gjør den meg stolt. Da Norsk Kylling gikk foran og sa at vi skulle vi bli verdens beste på dyrevelferd, så tenkte jeg yes, det vil jeg også bli. Jeg er stolt av å være leverandør til Norsk Kylling og ikke redd for å åpne dørene til fjøset. Jeg vet at kyllingene mine har det bra, og det gjenspeiler hvordan jeg har det som bonde.

Enklere å drive med tydelige krav og retningslinjer

ECC har også gjort arbeidshverdagen enklere.

– Kravene og retningslinjene gjør arbeidet mer strukturert. Det er ikke tvil om hva vi skal gjøre, og når ting må endres får vi alltid hjelp, forteller Sølvi.

Med støtte fra Norsk Kylling fikk hun i 2019 endret lysforholdene i fjøset. På eget initiativ fikk hun også satt inn nye vinduer.

–Den økonomiske støtten fra Norsk Kylling gjorde gjennomføringen mye enklere, men når jeg nå ser gevinsten, er det noe jeg ville gjort uansett, forteller Sølvi.

– Det er jo så mye bedre å være i fjøsene med dagslys og den nye belysningen. Alt er klarere. Jeg fikk et mye bedre arbeidsmiljø og kyllingen fikk det bedre.

Skapt for å være aktiv

En annen positiv gevinst av ECC-standarden er miljøberikelsene. Med torv, plattformer og høyballer, får kyllingene et mer aktivt liv. For Sølvi er det en selvfølge å bruke dem. Spesielt når det er Norsk Kylling som betaler og sender dem til gården, er det ingen grunn til å ikke bruke dem.

– Miljøberikelsene har skapt et helt nytt liv i fjøset. Hadde ikke kyllingen brydd seg om det, så hadde de heller ikke brukt dem.

Viser kyllingene rundt i fjøset

For Sølvi starter arbeidet med å aktivisere kyllingene med «mamming». Allerede på første levedag jobber hun med å få kyllingene til å gå.

– Det er viktig å få dem rundt i hele fjøset, og vise dem hvor vannet og fôret er. Sammen går vi rundt i fjøset og blir kjent. For meg er dette «mamming», forteller Sølvi.

Torv er en annen miljøberikelse Sølvi bruker for å aktivere kyllingen.

– Torva bruker jeg allerede på dag to. Da er kyllingene nysgjerrige og kvistene i torva gir dem noe å plukke på. Det er sånne ting de liker, og det er fantastisk å se hvordan det skaper aktivitet i fjøset.

Bedre plass

Mer plass i fjøset er en annen positiv konsekvens av overgangen til ECC. Det gir kyllingen enda bedre muligheter til å røre på seg.

– Bedre plass er bedre dyrevelferd, men det gir også bedre kylling og mindre dødelighet. Den økonomiske modellen til Norsk Kylling er en uvurderlig forutsetning for å lykkes med verdens beste dyrevelferd, avslutter Sølvi.