Informasjon om prøvedrift - Orkanger

I løpet av våren 2021 setter Norsk Kylling i gang prøvedrift av vårt nye slakteri og foredlingsanlegg på Orkanger.

Prøvedrift innebærer blant annet testing av maskiner og utstyr, og idriftsetting av alle prosesser.

Det vil parallelt også foregå arbeid rundt fabrikken, som skal etablere fine uteområder.
 
Prøvedriftsfasen innebærer blant annet igangkjøring av renseanlegg for lukt og vann. I innkjøringsperioden må det potensielt gjøres justeringer av anleggene.
 
Renseanleggene er en viktig del av prosessene som sikrer at vår virksomhet er godt innenfor utslippsgrensene som er satt av Statsforvalteren. I en innkjøringsfase kan man i perioder kunne forvente å oppleve lukt i nærheten av anlegget, dette skal allikevel ikke være på et nivå som oppleves som sjenerende for nærmiljøet i stor grad.
 
Om noen skulle oppleve ubehag i denne oppstartsfasen er det viktig at man varsler Norsk Kylling om dette.

Hva ønsker du å varsle oss om?
Vennligst skriv så detaljert som mulig, med tid, sted og hva henvendelsen dreier seg om.