Forbrukerkontakt

Har du en henvendelse, eller har spørsmål, forslag, ris eller ros om et produkt? Kontakt oss her.

Forbrukerhenvendelser kan også sendes på mail til kvalitet@norsk-kylling.no. Dersom du sender mail til kvalitetavdelingen, er det viktig å sende med bilde av produktet, din kontaktinformasjon, beskrivelse av feil, ID-kode, produktnavn, holdbarhetsdato på pakken det er feil med.