Kvalitet og dyrevelferd i verdensklasse

I Norsk Kylling går vi nye veier for å sikre bærekraftig produksjon av hvitt kjøtt – sunn og trygg mat av høy kvalitet til hele Norge.

Kvalitet og dyrevelferd i verdensklasse

Norsk Kylling trenger bonden og støtter Inntektsløft for norsk landbruk

Norsk Kylling er positiv til bondeorganisasjonenes initiativ #landbruksløftet. Vi har ikke fått mulighet til å medvirke til teksten i oppropet og understreker derfor at vi ikke er enige i alle delformuleringer. Vi finner det likevel riktig å signere oppropet fordi vi støtter det overordnede målet og enhver målrettet innsats for fortsatt å utvikle bondens lønnsomhet. Slik kan vi bidra til et driftseffektivt og bærekraftig landbruk for fremtiden.

Vi er stolt over at vi i flere år har utviklet og brukt en økonomisk modell i samarbeid med bøndene som leverer kylling til oss, med samme målsetning som oppropet; god og forutsigbar økonomi for bonden.

Norsk Kylling har også utviklet et unikt produkt bygget på en mer saktevoksende kyllingrase produsert av norske bønder. Slike produkter vil ikke kunne importeres, og importvern er derfor ikke en relevant diskusjon for oss. Med riktig betaling skal også nødvendige investeringer i seg selv være lønnsomme. I vår økonomimodell er det til sammenligning tatt høyde for en inntjening som skal kunne forsvare nødvendige reinvesteringer.

Norsk Kylling trenger bonden og støtter Inntektsløft for norsk landbruk

Norsk Kylling til topps på BBFAW Nordic sin internasjonal måling av selskapers fokus og forpliktelse til dyrevelferd

Gjennom målrettet arbeid med dyrevelferd er Norsk Kylling nå stolt av å ha oppnådd høyeste karakter på BBFAW (the Business Benchmark on Farm Animal Welfare).

BBFAW er en internasjonal rangering med karakterskala fra Tier 6 til beste karakter Tier 1 som måler hvordan sentrale virksomheter følger opp forhold som påvirker velferd hos produksjonsdyr.

Det overordnede målet til BBFAW Nordic er å bidra til bedre dyrevelferd for produksjonsdyr i Norge, samt økt tillit til norsk matproduksjon gjennom økt åpenhet. Selskaper vurderes på grunnlag av fokus på og forpliktelser til dyrevelferd.

For Norsk Kylling er dyrevelferd en av grunnpilarene i vårt verdigrunnlag. Dette betyr at hele verdikjeden er involvert i vårt arbeid med dyrevelferd. I tillegg har vi forpliktet oss til den europeiske dyrevelferdsstandarden ECC.

Åpenhet og transparens er viktig for oss. Vi etablerer derfor blant annet visnings- og kompetansesenter både i vårt industrianlegg og ute i fjøs, som skal fungere som vindu inn i vår verdikjede, der alle er velkomne for å lære mer om det vi driver med.

Les mer

Norsk Kylling til topps på BBFAW Nordic sin internasjonal måling av selskapers fokus og forpliktelse til dyrevelferd

Ansvarsrapport for 2020

Norsk Kylling jobber kontinuerlig med å sikre en trygg, ansvarlig og bærekraftig matproduksjon, og hvert år oppsummerer vi dette arbeidet i vår egen Ansvarsrapport.

I rapporten får du et innblikk i hvordan vi jobber med blant annet dyrevelferd, miljø og sosialt ansvar!

Ansvarsrapport for 2020

Med innovasjon og sirkulærøkonomi som grunnsteiner

Nå bygger Norsk Kylling et verdensledende produksjonsanlegg i Orkland, med planlagt åpning høsten 2021. Anlegget blir midtpunktet i en ambisiøs satsing på landbruk og matproduksjon gjennom hele verdikjeden vår for hvitt kjøtt i Midt-Norge, og setter ny standard for innovasjon, energismarte løsninger og sirkulærøkonomi.

Med innovasjon og sirkulærøkonomi som grunnsteiner

Stolt vinner av internasjonal dyrevelferdspris

Norsk Kylling har som mål å skape verdens beste verdikjede for matproduksjon, hvor god dyrevelferd for kyllingene er en nøkkelfaktor. Vårt og REMA 1000 sitt arbeid for dyrevelferd legges merke til internasjonalt – i år vant vi dyrevelferdsprisen Good Chicken Award!

Stolt vinner av internasjonal dyrevelferdspris

Vi har signert European Chicken Commitment

European Chicken Commitment er en standard hos europeiske dyrevernorganisasjoner med minstekrav som bidrar til at kyllingen har det godt. Vi i Norsk Kylling har forpliktet oss til å nå alle krav – for bedre dyrevelferd, lavere tetthet og miljøberikelser – innen 2022.

Vi har signert European Chicken Commitment

Slik kutter vi soya i kyllingfôret

Norsk Kylling får sammen med Algæ, Norgesfôr og NIBIO 11 millioner kroner i støtte fra Norges Forskningsråd til et innovasjonsprosjekt for å produsere mikroalgebiomasse til bruk i kyllingfôr. Dette vil redusere behovet for soya i fôret.

Slik kutter vi soya i kyllingfôret